Ruim een kwart van de gemeenten verwacht dit jaar problemen met het woningaanbod door het toenemende aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt.

De gemeenten zijn verplicht erkende vluchtelingen te huisvesten, maar het aanbod aan sociale huurwoningen is daarvoor op veel plaatsen niet toereikend. Voor alle woningzoekenden loopt daardoor de wachttijd op.

Dit blijkt uit een rondgang van de NOS en de regionale omroepen. Het aantal vluchtelingen loopt op door de oorlogen in de wereld, zoals in Syrië en Somalië. Velen mogen om humanitaire redenen (voorlopig) blijven en moeten uit de asielzoekerscentra naar gewone woningen verhuizen.

In de eerste helft van 2015 moeten de gemeenten veertienduizend vluchtelingen huisvesten. Gemeenten zijn volgens ene verdeelsleutel verplicht een bepaald aantal vluchtelingen op te nemen, afhankelijk van het aantal inwoners.

Voor komend jaar krijgen sommige gemeenten te maken met meer dan een verdubbeling van dat aantal, aldus de NOS.