Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid & Justitie komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers ''bed, bad en brood'' te verschaffen.

Hij schrijft de Tweede Kamer dinsdag dat hij dit heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Centrale Raad van Beroep bepaalde eerder dat Amsterdam sinds 17 december vorig jaar tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Dat moet gebeuren totdat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een standpunt over de kwestie heeft bepaald.

De Raad stelde eerder al dat in dergelijke zaken in andere gemeenten hoogstwaarschijnlijk een zelfde uitspraak wordt gedaan.

Teeven schrijft dat de uitspraak van de Centrale Raad niet afdoet aan het verblijfsperspectief van de betrokken vreemdelingen. ''Op hen rust onverkort de plicht om Nederland te verlaten. De VNG en ik zijn het eens dat het essentieel is dat we een stelsel behouden waarin een afwijzende toelatingsbeslissing betekenisvol blijft.''

Video: Teeven buigt voor bed-bad-brood regeling

Reacties

Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken vindt de tegemoetkoming van Teeven verstandig. ''Het doet recht aan de uitspraak en zorgt dat er voor dat gemeenten op een goede manier opvang kunnen bieden."

Ook collega Joël Voordewind van de ChristenUnie vindt het ''terecht dat Teeven zwicht''. Hij voegt toe: "Eindelijk erkenning van dit probleem, al is het wederom onder druk van rechters en de Tweede Kamer."

GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet noemt het "een succes voor de oppositie", maar heeft wel een debat aangevraagd met de staatssecretaris over zijn brief. "Ik wil weten hoe Teeven de opvang gaat betalen. Dit moet niet ten koste gaan van de opvang voor reguliere vluchtelingen."

De gemeente Amsterdam laat weten erg blij te zijn met de toezegging van Teeven. De VNG zegt al sinds 2010 bij het Rijk te pleiten voor een vergoeding voor de kosten die gemeenten maken om opvang te bieden aan illegalen die op straat zwerven. ''Het opvang- en terugkeerbeleid is primair een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar in de praktijk maken gemeenten kosten voor opvang'', reageert een VNG-woordvoerder.

Vluchtelingenwerk Nederland benadrukt het belang van opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers: ''Werken aan perspectief of aan terugkeer doe je niet vanaf de straat".