Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) piekert er niet over om de rekentoets aan te passen. Organisaties uit het onderwijsveld willen dat de rekentoets alleen wordt ingezet om het rekenniveau van leerlingen vast te stellen.

Met een toets alleen verbeter je het rekenonderwijs niet, maar het kan wel ''een stok achter de deur zijn'', aldus de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer.

Maar volgens hem is het ''echt een keer tijd dat we resultaten zien en dat leerlingen op het terrein van rekenen het beter gaan doen''.

Met de toets krijgt rekenen een onevenredig groot gewicht, schreven onder meer de VO-raad, de PO-raad, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en scholierenorganisatie LAKS maandag in een brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs. Ze erkennen wel dat het rekenonderwijs beter moet worden.

Reacties

In de Tweede Kamer zijn onder meer SP, D66, GroenLinks en CDA tegen de rekentoets. Volgens Jasper van Dijk (SP) gaat Dekker hiermee volledig voorbij aan de commissie-Dijsselbloem die stelde dat er geen vernieuwing moet plaatsvinden als de maatregel geen draagvlak in het onderwijs zelf heeft.

Dekker ''staart zich blind op de rekentoets'', meent Michel Rog van het CDA. En volgens D66'er Paul van Meenen gaan ''leerlingen er ook niet beter van rekenen'' omdat de ''afrekentoets'' pas aan het einde van de opleiding wordt afgenomen. De PvdA heeft nog geen besluit genomen of ze de toets gaat steunen.