De Eerste Kamer heeft de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand verworpen. Een motie ertegen van het CDA werd door een meerderheid gesteund. Er moet een alternatief komen.

VVD, PvdA en de SGP waren als enige partijen tegen de motie en dus voor de bezuiniging.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zei dat hij de motie gaat bespreken in het kabinet en het parlement nader zal berichten over hoe ermee wordt omgegaan. ''Elke motie moet je serieus nemen'', vindt hij.

De begroting van zijn ministerie voor 2015 werd uiteindelijk wel aangenomen. De meerderheid van de Senaat gaat ervan uit dat minister Ivo Opstelten en de staatssecretaris een oplossing vinden voor het gat dat nu in hun begroting is gevallen.

Het CDA stemde tegen de begroting. De christendemocraten vinden dat die te onzeker is geworden, zeker omdat justitie er juist meer werk bij krijgt.

Dat gat is overigens niet dit jaar al zo groot. De maatregelen moeten dit jaar al miljoenen opleveren, maar pas in 2018 zijn opgelopen tot 85 miljoen euro.

Uitstellen

Enkele partijen wilden de stemming over de begroting als geheel uitstellen om meer te weten te komen over de wijze waarop met de motie zal worden omgesprongen, maar de meeste fracties vonden dat toch niet nodig.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten is blij met het verwerpen van de bezuinigingen. ''Dat stemt tot vreugde'', aldus voorzitter Bart Nooitgedagt. ''Het is een krachtig signaal richting de staatssecretaris.'' Nooitgedagt houdt bij het uiten van zijn vreugde een slag om de arm, aangezien de justitiebegroting wel is aangenomen. ''We weten niet wat dat gaat betekenen en moeten afwachten waar Teeven mee komt.''

Video: Senaat verwerpt bezuiniging rechtsbijstand