Leden krijgen binnen de PvdA meer directe invloed. Ze worden minder afhankelijk van de afdelingen en afgevaardigden. 

Dat is het resultaat van stemmingen op het PvdA-congres zaterdag in Utrecht.

Leden krijgen zoveel mogelijk de kans om via internet te stemmen. Bij verkiezingen voor een nieuwe partijleider of voorzitter, maar ook live tijdens congressen. Elk lid krijgt ook het recht een onderwerp te agenderen of een amendement in te dienen, mits er de steun is van vijftig handtekeningen.

PvdA-voorzitter Hans Spekman pleitte voor diepgaandere debatten, maar niet per se over veel meer onderwerpen. De partijtop wil het aantal amendementen op congressen beperken. In het verleden liep dat wel eens op tot meer dan duizend.

Maar die beperking zinde het congres niet. Een voorstel van het partijbestuur om het aantal amendementen per agendapunt te maximeren op vijf, werd weggestemd.

Melkert

Oud-PvdA-leider Ad Melkert heeft op het congres laten weten dat hij vindt dat de VVD en PvdA om de tafel moeten voor een aanvulling op het regeerakkoord. 

Een regeerakkoord kan nooit vier jaar actueel zijn, zei Melkert. Het huidige regeerakkoord van VVD en PvdA stamt van oktober 2012. Melkert vindt dat de PvdA-fractie en de PvdA-bewindslieden er ook voor moeten zorgen dat het kabinet een groot investeringsplan opzet en streeft naar meer investeringen in Europees verband.

Dat moet de werkgelegenheid aanjagen, aldus Melkert. Het investeringsplan van de Europese Commissie is volgens hem onvoldoende.