Het Europees Parlement (EP) veroordeelt het oppakken van journalisten in Turkije. Onder hen waren ook twee Nederlandse journalisten.

De parlementariërs benadrukken in een donderdag aangenomen resolutie dat een vrije en pluriforme pers essentieel is in elke democratie.

Begin dit jaar werden daags na elkaar twee Nederlandse journalisten opgepakt in Turkije, onder hen Frederike Geerdink. Zij werd naar eigen zeggen verdacht van ''propaganda voor een terroristische organisatie''. Mehmet Ulger werd op het vliegveld van Istanbul korte tijd vastgehouden en ondervraagd.

Het EP uit zijn zorgen over ''de terugval van democratische hervormingen, in het bijzonder de afnemende tolerantie bij de overheid voor publiek protest en kritische media en de toegenomen druk en restricties voor media''. De parlementariërs roepen Turkije dan ook op om hervormingen in te voeren.

Rapport

Donderdag komt ook een rapport uit over Turkije, opgesteld door Europarlementariër Kati Piri (PvdA). Ook hier wordt het onder druk staan van de mediavrijheid en de schending van fundamentele rechten van burgers scherp veroordeeld, maar zijn er ook positieve woorden over hoe Turkije vluchtelingen uit Syrië en Irak opvangt.

Opvallend is dat Piri pleit voor het openen van zogeheten hoofdstukken in de onderhandelingen tussen Turkije en de EU.

''We zijn heel kritisch over Turkije als het gaat om persvrijheid, onafhankelijke rechtstaat en mensenrechten. En omdat we ons zorgen maken moeten we ons engageren aan Turkije, niet het land isoleren. Door te onderhandelen kan de druk op Turkije worden verhoogd. ''