De oppositie toonde zich woensdag geïrriteerd over de houding van de coalitiepartners PvdA en VVD bij de afhandeling van de vliegramp met de MH17. 

D66-Kamerlid Magda Berndsen verwijt de coalitie oncollegiaal gedrag omdat zij het geplande debat van maart naar volgende week willen schuiven, wanneer CDA-fractiespecialist Pieter Omtzigt niet aanwezig is.

Daarnaast hebben de VVD en PvdA woensdag tijdens een zogenoemde procedurevergadering tevergeefs geprobeerd de politieke afwikkeling van de ramp met de MH17 van de commissie Buitenlandse Zaken naar de commissie van Veiligheid en Justitie te verplaatsen.

Dat is nodig, omdat bij de afwikkeling van de ramp veel juridische vragen komen kijken, zei Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) tijdens de vergadering waar normaal gesproken enkel de fractiespecialisten aansluiten.

Hulptroepen

Woensdag had de VVD de "hulptroepen" ingeschakeld, zo stelde Berndsen vast. VVD zat met zes Kamerleden aan de vergadertafel waar de PvdA met twee Kamerleden aanschoof. In een procedurevergadering wordt er bij meerderheid besloten op basis van het aantal Kamerleden dat op dat moment aanwezig is.

Sinds de vlucht MH17 van Malaysia Airlines in juli vorig jaar neerstortte, heeft de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken zich samen met de verantwoordelijke ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken over de afhandeling van de ramp ontfermd.

In de Kamercommissies zitten de specialisten van de partijen die daar de nodige dossierkennis voor hebben opgebouwd.

VVD en PvdA willen echter dat niet langer de specialisten van de commissie Buitenlandse Zaken het voortouw nemen en vinden dat het MH17-debat moet worden verdeeld over andere commissies, te weten die van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Onlogisch

De voltallige oppositie vindt dat echter onlogisch om midden in het proces van commissies te wisselen.

D66'er Berndsen toonde geen enkel begrip voor het voorstel. "Tot op heden is de ramp in de commissie Buitenlandse Zaken behandeld. Waarom zou je het voortouw opeens overhevelen naar Veiligheid en Justitie? Opsporing en vervolging is nog helemaal niet aan de orde", aldus Berndsen.

Dat vindt ook de PVV. "Laat dit dossier bij Buitenlandse Zaken, zij zijn het beste geïnformeerd. Die woordvoerders doen dit al een hele tijd", zegt Kamerlid Lilian Helder.

Nadat duidelijk wordt dat de gehele oppositie fel tegen het voorstel is, trekt de PvdA het voorstel terug en laat de bal bij de commissie Buitenlandse Zaken die donderdag zal bepalen of zij na al die maanden het voortouw in de afwikkeling van ramp over zullen dragen aan de commissie Veiligheid en Justitie of niet.

Debat

Dan zal ook besloten worden of er een meerderheid is om het volgende debat over de ramp met de MH17, die vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart staan gepland,  te vervroegen naar februari.

Pieter Omtzigt, die sinds de ramp namens het CDA het woord voert op dit dossier, had dinsdag verzocht het debat naar voren te halen. De VVD stelde daarop woensdag voor dat debat volgende week al te voeren, in de week dat Omtzigt er niet is.

Dat leidde opnieuw tot irritaties in de Kamer. Berndsen (D66): "Waarom wil de VVD die collegialiteit niet tonen?  Omtzigt is een Kamerlid die diep in dit dossier zit. Dat draag je niet zomaar over."

Omtzigt denkt dat het debat begin februari het best kan worden ingepland. "Dat geeft de bewindspersonen iets meer ruimte om de nog openstaande vragen dit keer goed te beantwoorden", zei hij tijdens het overleg.

Speciaal tribunaal

"Graag wil ik een precies overzicht van welke informatie de Nederlandse regering had en wat zij deed toen Oekraïne verteld had dat een vliegtuig met een raket uit de lucht geschoten was", zegt hij tegen NU.nl.

Daarnaast wacht hij nog op de beloofde brief over de vervolgingsstrategie. Omtzigt: "Het is goed om nu te besluiten of er een speciaal tribunaal nodig is of waar een verdachte berecht wordt en niet te wachten tot een verdachte in beeld is of al gearresteerd is. Daarom moeten Nederland, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Oekraïne daar redelijk snel een besluit over nemen."

Dossier MH17 | Chronologie van de vliegramp