CDA, SP, PVV en GroenLinks in de Eerste Kamer hebben grote moeite met de beoogde bezuinigingen op de rechtsbijstand en de verhoging van de griffierechten. 

Ze vinden dat deze maatregelen de toegankelijkheid van de rechtsstaat aantasten, zeker voor mensen met een kleine portemonnee.

Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de begroting van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) voor komend jaar.

De maatregelen moeten dit jaar al miljoenen aan besparing opleveren, oplopend tot 85 miljoen euro in 2018. Ze vinden dat nodig om de rechtsbijstand betaalbaar te houden. De kosten hiervoor zijn tussen 2004 en 2013 gestegen van 378 miljoen naar 498 miljoen euro.

Motie

CDA-senator Hans Franken wil echter dat deze besparingen van tafel gaan en dat de bewindslieden het geld ergens anders vandaan halen. Hij heeft daartoe een motie ingediend. Hij noemde de begroting van veiligheid en justitie ''ongewis en onzeker'', ook omdat sommige voorstellen nog moeten worden behandeld terwijl de besparingen al wel in de begroting zijn opgenomen.

De bewindslieden begeven zich volgens Franken niet op glad, maar op dun ijs.

Stemmen

Griffierechten zijn de kosten die een burger of bedrijf zelf moet betalen voor het starten van een gerechtelijke procedure. Rechtsbijstand zijn vergoedingen van de overheid om een juridische zaak te kunnen voeren.

Het is nog niet duidelijk hoe de fracties volgende week precies gaan stemmen over de moties en de begroting. In de Eerste Kamer hebben ze samen een meerderheid van 39 van de 75 zetels.