De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft twee keer zoveel mensen ingezet om het aantal aanvragen van persoonsgebonden budgetten deze maand te kunnen verwerken.

Ook zijn er veel extra mensen ingezet om alle telefonische vragen te kunnen beantwoorden. In totaal zitten er nu ongeveer duizend SVB-medewerkers aan de telefoon of extra administratieve taken uit te voeren.

Sinds 1 januari lopen de zorgaanvragen voor pgb’s via de gemeente, die de aanvraag indient bij de SVB. Na goedkeuring betaalt die het bedrag uit aan de zorgverleners.

"Het is een gigantische operatie, het gaat om 250.000 zorgcontracten", zegt een woordvoerster van de SVB. De uitbetalingen moeten eind deze maand en begin februari plaatsvinden. ''Er moet nog veel gebeuren, maar we doen er alles aan om het te laten lukken."

Gemeenten

Sinds dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorgtaken van de inwoners. Zij bepalen welke zorg de mensen krijgen. Het zogenoemde toekenningsbericht, de melding dat iemand recht heeft op zorg, moeten zij naar de SVB sturen. ''325 gemeenten hebben dat tot nu toe gedaan. De rest heeft de deadline dus niet gehaald.’’

Daarnaast zijn er ook nog ruim negentigduizend zorgaanvragen teruggestuurd naar mensen met een pgb, omdat er bijvoorbeeld gegevens ontbreken.