De parlementaire invloed van de Partij voor de Vrijheid is vooral het afgelopen jaar afgenomen.

Dat blijkt uit een analyse door dagblad Trouw van de gegevens van de Dienst Informatievoorziening van de Tweede Kamer.

Sinds maart vorig jaar, nadat Wilders zijn aanhang vroeg of zij "meer of minder Marokkanen willen", lijkt de bereidheid van de rest van de Kamer om voorstellen uit de PVV-fractie te steunen tot een minimum te zijn gedaald.

In heel 2014 werden er slechts negen moties van de PVV aangenomen, een kleine 3 procent van de moties die werden ingediend door de partij.

Een verzoek aan de regering wordt ook nog maar sporadisch gehonoreerd. Daarmee is de invloed van de PVV nog nooit zo klein geweest.

Sinds de 'Marokannen'-speech besloten zowel de PvdA, SP als 50Plus geen moties meer in te dienen samen met de PVV. Ook andere partijen zijn sindsdien terughoudend.