Kiezers laten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart meewegen of de coalitipartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid behalen in de Eerste Kamer.

Dat schrijft de Volkskrant.

De drie oppositiepartijen steunden meermaals het kabinetsbeleid bij bijvoorbeeld het goedkeuren van de begroting. VVD en PvdA hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer.

De Volkskrant baseert zich op cijfers van bureau I&O Research. Volgens het onderzoek zou een derde van de kiezers het kabinetsbeleid steunen en is ook een derde juist tegen een kabinetsmeerderheid in de Senaat.

De achtervan van de ChristenUnie (CU) zou daarbij minder enthousiast zijn over de samenwerking met het kabinet dan D66- of SGP-stemmers.

De nieuwe leden van de Provinciale Staten die op 18 maart worden gekozen, stemmen in mei over de benoeming van leden in de Eerste Kamer. Nu hebben de vijf partijen daar een krappe meerderheid, die volgens de peiling in de Volkskrant niet behouden blijft. 

Premier Mark Rutte noemde de provinciale verkiezingen vorige week van landsbelang. De VDD begint twee maanden van te voren met het voeren van campagne, net als veel andere partijen. 

SP-leider Emile Roemer noemde de Statenverkiezingen eerder "een politieke graadmeter van de verhoudingen in Den Haag", aldus de Volkskrant.