Minister Plasterk wil dat gemeenten in Nederland meer belasting kunnen gaan innen. 

Dat meldt de Volkskrant donderdag. 

Volgens de minister krijgen de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden, waardoor het belangrijk is dat ze ook meer grip krijgen op hun inkomsten.

Nu zijn gemeenten daarvoor vooral afhankelijk van het geld dat ze vanuit de Rijksoverheid ontvangen. "Een verruiming van het lokale belastinggebied past bij de verruiming van het gemeentelijke takenpakket", aldus Plasterk in een brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer verstuurt. 

Betrokkenheid

Plasterk ziet in het lokaal heffen van belastingen ook een mogelijkheid om de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek te verhogen. Hij benadrukt wel dat dit alleen kan als onderdeel van een groter pakket van belastingherziening, omdat de belastingdruk op de burger niet mag toenemen. 

De minister heeft nog geen uitgewerkt plan voor de nieuwe lokale belastingen. Samen met staatssecretaris Wiebes is hij een onderzoek gestart naar "vorm en draagvlak voor een ruimer gemeentelijk belastinggebied". Gemeenten pleiten al langer voor uitbreiding van gemeentelijk belastinggebied.

Buiten werking

Ook vindt de minister dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen om te kunnen inspelen op lokale behoeften en initiatieven. Hij wil een aantal gemeenten daarom de mogelijkheid geven om knellende wetten en regels tijdelijk buiten werking te stellen of alternatieve regels uit te proberen.

Hij komt daarom dit jaar met een experimentenwet. De gedachte erachter is dat lokale bestuurders hun werkwijze kunnen vernieuwen en ook beter kunnen inspelen op wensen van inwoners. Plasterk streeft sowieso naar meer samenwerking met burgers op lokaal niveau en doet daarvoor verschillende voorstellen.