Het klopt niet dat de bemanningsleden van de onderzeeboot Zeeleeuw jarenlang zijn blootgesteld aan kankerverwekkend asbest.

De stof zat wel in de wanden van het schip, maar is niet vrijgekomen en is daardoor onschadelijk. Dat laat het ministerie van Defensie vrijdag weten.

Volgens het ministerie werd het asbest pas ontdekt bij onderhoud in oktober 2013. Daarna is het zorgvuldig weggehaald en de onderzeeër heeft sindsdien nog niet gevaren.

Het KRO-programma Brandpunt Reporter meldde zondag dat er al voor 2013 een risico op asbestbesmetting bij de Zeeleeuw bestond. Zo zou in het verleden een besmetting in het luchtbehandelingssysteem zijn ontstaan door "ondeskundig verwijderen" van een verwarmingselement. Defensie spreekt dat dus tegen.

Volgens Defensie zijn de problemen inmiddels verholpen. In de loop van 2015 moet het groot onderhoud van de Zeeleeuw klaar zijn. Dan kan het schip weer in de vaart.

Andere onderzeeboten

De marine heeft drie andere onderzeeboten in dezelfde klasse als de Zeeleeuw. Die worden in de komende jaren opgeknapt. In de wanden van de Walrus, de Dolfijn en de Bruinvis zit waarschijnlijk ook asbest, maar de stof is niet vrijgekomen.

Volgens Brandpunt Reporter zijn de schepen echter niet volledig onderzocht. Sommige delen zouden niet toegankelijk zijn geweest. Defensie laat onderzoeken of dat klopt.

Kapitein

Driekus Heij, kapitein-ter-zee buiten dienst, was commandant van de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine toen de Zeeleeuw werd gebouwd. Voor hem komt het verhaal van Brandpunt Reporter uit de lucht vallen.

"Als bekend was dat er bij de bouw asbest in zat, hadden we het direct laten verwijderen. Dat zou ik nooit hebben toegestaan, dan had ik mijn gewicht in de schaal gezet om het te stoppen", zei hij vrijdag. Heij denkt ook niet dat Defensie wist van de asbest. "Heel misschien was het bekend bij de bouwer, maar daar verwacht ik het ook niet."

Chroom-6

Het ministerie kreeg vorig jaar ook te maken met de affaire waarbij (oud)-medewerkers in aanraking waren gekomen met kankerverwekkende chroom-6 verf. Het aantal meldingen in die zaak stond in december op 1250.