Als de politiek iets wil doen aan de stijgende kosten in de zorg, dan moet het parlement de vrije artsenkeuze alsnog inperken. Anders gaan mogelijk het eigen risico en de zorgpremie omhoog, of wordt het basispakket uitgekleed.

Dat zegt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet woensdag tegen NU.nl.

Afgelopen week sneuvelde in de Eerste Kamer een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om de beperking van de vrije artsenkeuze te regelen.

Het zorgde acuut voor een crisissfeer binnen het kabinet, maar een val van het kabinet werd afgewend. Schippers dient nu haar wetsvoorstel opnieuw in, en het is nog maar de vraag of dit voorstel het wel haalt.

"De politiek is nu aan zet", zegt Rouvoet. "Het is belangrijk dat de zorgverzekeraars van de politiek instrumenten in handen krijgen om de kosten in de zorg te beteugelen." Het inperken van de mogelijkheid om zelf de zorgverlener te kiezen is volgens hem een essentieel middel om dat te bereiken.

Als dat instrument er niet komt, moet Den Haag op zoek naar andere middelen om de stijgende kosten in de zorg te remmen. Dat zou betekenen dat het eigen risico omhoog moet of dat het basispakket wordt uitgekleed, waarschuwt Rouvoet.

Of Zorgverzekeraars Nederland dan nog in staat voor het hele zorgakkoord, dat het kabinet vorig jaar sloot met de zorgpartijen, kan Rouvoet niet garanderen. "Dat staat op losse schroeven."

Machtsmiddel

SP-Kamerlid Renske Leijten vindt het ongehoord dat de zorgverzekeraars zo'n druk op het parlement leggen. "Wat is dit voor machtsmiddel?"

Volgens Leijten is de afgelopen week duidelijk geworden dat er in de samenleving grote bezwaren zijn tegen de inperking van het recht van verzekerden om zelf te kiezen door welke arts of ziekenhuis ze behandeld worden.

Het SP-Kamerlid had liever gezien dat Zorgverzekeraars Nederland de minister te hulp was geschoten en had gezegd dat er over de vrije artsenkeuze gepraat kon worden. Volgens haar zijn zorgverzekeraars nu ook al bezig met collectieve contracten met zorgaanbieders om de kosten te kunnen drukken.

Dat de inperking nodig is om louche zorgaanbieders van de markt te weren, is volgens de SP'er in eerste instantie de schuld van minister Schippers zelf. "Zij heeft de markt zelf opengegooid." Met strengere instapeisen en scherper toezicht kun je louche zorgaanbieders ook van de markt weren, aldus Leijten.

De 1 miljard euro aan bezuinigingen kan volgens Leijten voor een groot deel gehaald worden uit reclamekosten die de concurrerende zorgverzekeraars maken.

Zorgcrisis

Vorige week kwam het voortbestaan van het kabinet op losse schroeven te staan toen drie PvdA-senatoren de zorgwet van Schippers onverwacht torpedeerden.

De zorgverzekeraars zouden te veel macht krijgen en er zou een tweedeling in de samenleving ontstaan tussen zij die konden kiezen uit een duurdere polis die een volledige vrije artsenkeuze garandeerden, en zij die een goedkopere polis moeten kiezen waarbij de zorgverzekeraar bepaalt op welk ziekenhuis of arts de verzekerde is aangewezen.

Het kabinet zal daarom een nieuwe wet indienen waarin rekening is gehouden met de zorgen van de PvdA'ers. Maar de kern van de zorgwet blijft overeind: de vrije artsenkeuze wordt ook hier verder beperkt.

Mocht het nieuwe voorstel niet door de Tweede en Eerste Kamer komen, dan wil het kabinet de aanpassing van de vrije artsenkeuze via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) alsnog doorvoeren. Daarvoor is geen toestemming van het parlement nodig.

Waarom is de oppositie zo kritisch over optie AMvB?