Initiatieven die bijdragen aan verduurzaming en aan diervriendelijke veehouderij, worden beloond met een geldbedrag van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. 

Ze verdeelt in totaal 800.000 euro over dertien projecten.

Zo krijgen enkele veehouders een bijdrage voor het uitsluiten van kunstmest en krachtvoer in de gehele bedrijfsvoering. Ze willen hun beesten zoveel mogelijk buiten laten lopen en gras laten eten. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden om de grasproductie via natuurlijke processen te verhogen.

De vereniging Milieudefensie krijgt een bijdrage voor de projecten voor het gebruik van voer uit de omgeving.