De Eerste Kamer vergadert in januari over de 1,1 miljard euro brutonaheffing die Nederland op 30 december aan Brussel overmaakt.

PVV-senaatsfractievoorzitter Marjolein Faber wilde er nu nog over praten, in het reces. De Eerste Kamer is volgens haar nog onvoldoende geïnformeerd.

Haar collega's van de andere fracties willen ook wel meer weten, maar hebben daar niet zo'n haast mee als Faber. Minister Joeren Dijsselbloem liet maandag ook al weten het niet nodig te vinden dit jaar nog de koppen bij elkaar te steken.

Faber vroeg maandagavond vergeefs een debat voor deze week aan, voorafgaand aan de vergadering over de topinkomens. Die moest ook al in het reces, omdat de Eerste Kamer het eerder te druk had.

Dijsselbloem sprak eerder wel met de Senaat over de naheffing, maar de senatoren hebben er nog niet over kunnen stemmen. Volgens de minister is bij de naheffing geen sprake van nieuw beleid en is Nederland verplicht te betalen, of de Senaat dat nou pruimt of niet.

Volgens de minister is er geen spoedeisend belang bij een debat. ''Het tijdstip van de feitelijke betaling staat immers vast en moet worden nagekomen, ongeacht de uitkomst van een eventueel debat'', aldus Financiën. Dijsselbloem is ''vanzelfsprekend'' bereid om met de Senaat op een later moment het debat te voeren.

Video: 'Minister wil pas debat EU-naheffing na betaling'

ING

Over de naheffing was vorige maand veel te doen. De naheffing is bruto 1,1 miljard euro. De korting op de heffing krijgt Nederland in twee delen terug: dit jaar nog 209 miljoen en volgend jaar 252 miljoen euro. Per saldo kost de naheffing ons 643 miljoen euro.

Dijsselbloem besloot de brutoheffing in één klap nog dit jaar te betalen omdat hij op het moment veel geld in kas heeft. Onder meer doordat ING recent de laatste schuld aan de Staat heeft afgelost.

Dit moet u weten over de Europese naheffing