Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland is gekomen, valt een stuk lager uit dan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in mei nog vreesde. 

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst die Teeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de periode tot en met november meldden zich dit jaar 22.690 asielzoekers in ons land.

Teeven zag op dat moment duizend asielzoekers per week naar Nederland komen en zei dat het aantal aan het einde van het jaar op 65.000 zou kunnen uitkomen. Waarschijnlijk blijft het echter onder de 25.000 asielzoekers.

Dat is nog altijd wel fors meer dan de afgelopen jaren. In 2013 waren er 14.399 (eerste) asielverzoeken. In 2012 ging het om 9.810 asielzoekers die nog niet elders in Europa een asielaanvraag hadden ingediend.

Gedaald

Uit de cijfers blijkt ook dat de asielinstroom in oktober en november flink is gedaald ten opzichte van de maanden ervoor, vooral in vergelijking met september.

Dat hangt volgens Teeven waarschijnlijk samen met het winterseizoen waardoor minder migranten de Middellandse Zee overstaken. Teeven zegt dat het een meerjarig terugkerend patroon is.

De meeste asielverzoeken komen van Syriërs en in mindere mate van 'statenlozen', vaak Palestijnen die in Syrië woonden. In mei, toen Teeven zijn vrees voor 65.000 nieuwe asielzoekers uitsprak, was er een kortstondige hausse van asielzoekers uit Eritrea.

In die maand waren het er 1.860. Die toestroom is inmiddels vrijwel geheel opgedroogd, in november meldden zich 54 Eritreërs.