Het kabinet werkt aan een eigen lijst waarop terroristische organisaties komen te staan die een bedreiging vormen voor Nederland of de westerse samenleving. 

Mensen die zich bij zo'n organisatie op deze lijst aansluiten, kunnen hun Nederlanderschap kwijtraken. Dat betekent dat ze uit Nederland en het Schengengebied geweerd kunnen worden of tot ongewenst vreemdeling worden verklaard.

De lijst is een nieuw onderdeel van een wetsvoorstel dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) donderdag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het actieplan dat hij in de zomer bekendmaakte om het opkomend jihadisme tegen te gaan. De Rijksministerraad stelt de nieuwe lijst vast en zal die openbaar maken.

Om te bepalen of iemand zich echt bij een gewelddadige terreurorganisatie heeft aangesloten, kan informatie van verschillende bronnen worden gebruikt. Dat kunnen gegevens zijn van veiligheidsdiensten, maar ook berichten en beelden die op internet staan.

Paspoort

De minister neemt vervolgens een besluit over de intrekking van een paspoort en zal dat door de rechtbank laten toetsen. De betrokkene kan beroep instellen bij de Raad van State. Dat kan ook via een advocaat, als de vermeende jihadist Nederland niet meer in mag.

Het afpakken van het Nederlanderschap kan overigens alleen als iemand twee nationaliteiten heeft. Anders wordt iemand statenloos en dat is in strijd met internationale verdragen.

Er bestaat onder meer al een Europese lijst met verboden terroristische organisaties.