Minister Henk Kamp heeft woensdagochtend twee Groningse huishoudens bezocht die forse schade hebben aan hun woning als gevolg van aardbevingen.

De minister wilde met eigen ogen zien wat de gevolgen zijn van de bevingen.

Kamp bezocht eerst een woning in Slochteren waar hard wordt gewerkt aan herstel van bevingsschade. Het gezin dat er woont, woont tijdelijk ergens anders. Later ging hij op bezoek bij een gezin in Woltersum, dat schade heeft en graag wil verhuizen. 

De beide huishoudens zijn door de burgemeesters van de dorpen geselecteerd. Volgens Kamp is hun situatie illustratief voor het hele probleem met de aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

"We kennen deze problemen, maar het is ook goed om hier in alle rust met de mensen zelf over te praten", zei Kamp. De minister wil weten waar de gedupeerden allemaal mee te maken krijgen en tegenaan lopen.

Gasbesluit

De minister is woensdag in Groningen om zijn nieuwe gasbesluit toe te lichten en de problemen met de aardbevingen te bespreken. Ook heeft hij nog een overleg met bestuurders van de stad Groningen.

Dinsdagavond maakte Kamp bekend dat uit het gasveld in Groningen in 2015 maximaal 39,4 miljard kuub gas wordt gewonnen. Eerder werd nog uitgegaan van 42,5 miljard kuub.

Commissaris van de Koning Max van den Berg zegt positief te zijn over het gasbesluit. ''Dat kan van betekenis zijn voor de problematiek waar we hier mee kampen.'' Of het genoeg is om een gang naar de Raad van State te voorkomen, kan hij nog niet zeggen.

De Groningse bestuurders zijn niet onder de indruk van het voornemen om volgend jaar duizenden woningen te verstevigen. Het geld is er en de capaciteit ook, maar er is nog geen manier gevonden om de aanpak te organiseren, merkte Van den Berg op.

Haast maken

Kamp zegt in een reactie dat hij doet wat hij kan om ervoor te zorgen dat het verstevigen en opknappen van huizen in het Groningse aardbevingsgebied zo goed en snel mogelijk gaat verlopen.

"Ik werk al maandenlang zeer intensief aan een oplossing", zei Kamp woensdag.

De minister wil nu haast maken met het verstevigen van huizen. "We gaan hier nu samen met de lokale en regionale partijen mee aan de slag."

Aardbevingsgemeente

Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen vindt dat Kamp de stad Groningen zo snel mogelijk moet erkennen als aardbevingsgemeente. Dat is cruciaal voor de economische en sociale continuïteit van de stad.

De provincie Groningen telt nu negen aardbevingsgemeenten, die aanspraak kunnen maken op de 1,2 miljard euro voor het verstevigen en versterken van woningen en gebouwen. De stad Groningen, waar eind september een beving van 2,8 werd gevoeld, hoort daar niet bij.

''Alle belangrijke gebouwen in de stad waar veel mensen komen, zoals ziekenhuizen, scholen en politiebureaus, moeten zo snel mogelijk worden versterkt om de veiligheid van Groningers te garanderen'', zegt Vreeman. Groningen wil daar geld voor zien van de NAM en het Rijk. Bedragen noemt de burgemeester niet.

Raad van State

De actiegroep Groninger Bodem Beweging (GBB) wil via de Raad van State afdwingen dat er in 2015 niet meer dan 30 miljard kuub gas uit de Groningse bodem wordt gehaald. 

De GBB vindt dat Kamp met zijn besluit onvoldoende rekening houdt met de veiligheid van de inwoners van het aardbevingsgebied. Volgens de actiegroep legt de minister een eerder advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM), om de winning terug te brengen tot 30 miljard kuub, naast zich neer.

''Dit is een puur cosmetische ingreep die nergens toe leidt. Wij pleiten voor een substantiële en structurele verlaging”, aldus Dick Kleijer van de GBB woensdag.

Alle berichten over de gaswinning in Groningen