Er komt een verbod op het gebruik van wilde zoogdieren in een circus. Het welzijn, de gezondheid en het natuurlijk gedrag van deze dieren worden aangetast in een circus. Het verbod gaat volgend jaar in.

Dat heeft het ministerie van Economische Zaken zaterdag bekendgemaakt.

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel hierover van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Volgens Dijksma tasten het vele gereis, de beperkte beschikbare ruimte en het soms aan de ketting leggen het welzijn van wilde dieren aan.

"Het is niet meer van deze tijd dat wilde dieren als olifanten en tijgers optreden in een circus. De aantasting van het dierenwelzijn weegt niet op tegen het gebruik van deze dieren voor vermaak en instandhouding van een traditie", aldus Dijksma.

'Laffe streek'

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) is woedend op Dijksma. Volgens woordvoerder Adri Lammers is het onzin dat het welzijn van de dieren wordt aangetast.

"Er zijn veel onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Dieren ondervinden weinig stress tijdens het reizen. We hebben afgesproken dat we in gesprek zouden gaan over wetenschappelijke feiten en bewijzen", aldus Lammers. "De staatssecretaris reageert nu oppervlakkig op basis van platitudes en emoties."

De VNCO zou vrijdag met Dijksma om de tafel gaan, maar zij verzette dat gesprek naar komende maandag. "Dijksma communiceert nu met ons via de media. Dat vind ik een laffe streek."

Financiële strop

Volgens Lammers leidt het verbod tot een enorme financiële strop: "Het gaat in tijdens een van de drukste periodes, halverwege september. Dat is midden in het reisseizoen en na kerst het hoogtepunt van het jaar."

Ook worden circusondernemers volgens Lammers getroffen omdat ze langlopende contracten hebben met dierverzorgers: "De meeste circussen hebben helemaal geen wilde dieren, die huren ze in met een verzorger en trainer. Die contracten moeten halverwege het jaar worden ontbonden of worden doorbetaald, zonder dat daar inkomsten tegenover staan."

Dierenbescherming

De Dierenbescherming laat via Twitter weten het nieuws over het verbod "fantastisch" te vinden. Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren twittert: "Goed teken; omslag in denken over diergebruik".

Ook de Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit is blij met de beslissing. "Een aantal landen om ons heen is ons al voorgegaan. Circussen zijn in de verste verte niet in staat dieren de zorg te verlenen die dieren nodig hebben. Het leven dat dieren in het circus leven staat haaks op hun natuurlijk gedrag."

Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit is zo'n tien jaar geleden opgericht en bestaat uit een aantal dierenbeschermingsorganisaties. Er is vooral hard gewerkt aan een goede opvang voor de circusdieren. "We hebben voor elk dier gespecialiseerde opvang in binnen- en buitenland gevonden", aldus een woordvoerder.

Inventarisatie

In 2012 hebben ongeveer 22 circussen opgetreden in Nederland met in totaal 190 dieren, inventariseert het ministerie. Ongeveer 16 daarvan hebben acts met wilde dieren.

In die circussen werden in totaal 15 wilde diersoorten geteld met in totaal 119 dieren, waaronder de zoogdieren die straks verboden worden (onder andere olifanten, tijgers, leeuwen, giraffes, zebra’s, zeeleeuwen, neusberen, apen, nijlpaarden en exotische runderen).