Om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de schulden raken of hun schulden vergroten, neemt het kabinet een aantal maatregelen. 

Het wil het bestaansminimum van deze groep beter beschermen. De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Een van de stappen is het aansluiten van overheidsorganisaties op het beslagregister. Dat register moet ervoor zorgen dat schuldeisers de zogenoemde beslagvrije voet respecteren.

Dat is een bedrag dat bedoeld is voor het minimale levensonderhoud en waarop geen beslag mag worden gelegd. Het gaat dan om 90 procent van de bijstand.

Register

In de loop van volgend jaar gaan gerechtsdeurwaarders met dit register werken, waardoor de beslagvrije voet beter moet worden gewaarborgd en incassokosten worden voorkomen.

Uit onderzoeken van de Ombudsman blijkt dat zowel deurwaarders als overheidsinstanties de beslagvrije voet nogal eens te laag vaststellen, waardoor mensen onder het bestaansminimum zakken.

Het kabinet gaat de uitvoering van de beslagvrije voet vereenvoudigen om mensen beter te beschermen.

Kindgebonden budget

In het kader van de aanpak van het schuldenbeleid kwam zondag al naar buiten dat de Belastingdienst het kindgebonden budget van zo'n veertigduizend alleenstaande ouders ongemoeid zal laten.

De toeslagen zullen niet worden verrekend met geld dat eerder te veel werd uitgekeerd. De Belastingdienst wil voorkomen dat de gezinnen onder het bestaansminimum zouden komen.

'Rijk maakt schulden erger door inhouden toeslagen' | Schuldeiser mag niet altijd aanspraak maken op vakantiegeld