De meeste topbestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector verdienden in 2013 minder dan het nieuwe maximum voor de topinkomens.

Ongeveer 5 procent zat erboven. Dat zijn 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topfunctionarissen. Zij werkten vooral bij woningcorporaties en zorginstellingen.

De meeste van deze veelverdieners maakten gebruik van het overgangsrecht, waarmee hun salaris geleidelijk onder het maximum wordt gebracht.

In zeven gevallen is echt te veel salaris uitgekeerd of een te hoge ontslagvergoeding verstrekt. Dit geld wordt teruggevorderd. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Sinds 2013 mochten topbestuurders niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. In 2015 gaat die grens verder omlaag.

Weinig cultuurmanagers verdienen meer dan minister