De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen voor corporaties.

Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en corporaties gingen wilde financiële en commerciële avonturen aan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht gaat houden op alles wat de corporaties doen. De positie van de huurders gaat er op verschillende fronten op vooruit.

Corporaties moeten zich weer zo veel mogelijk tot hun kerntaken beperken: het beheren en verhuren van huizen voor mensen met weinig geld.

Video: Reactie van de woonminister Stef Blok

Tevreden

Woonminister Stef Blok is tevreden. Recent toonde hij zich ongerust, omdat de noodzaak van de veranderingen nog niet overal in corporatieland leek te zijn doorgedrongen. Volgens hem zal de nieuwe wetgeving ervoor zorgen dat de cultuuromslag ook "tussen de oren" komt te zitten.

De Kamer stemde voor een voorstel van de SP, waarin staat dat Blok er bij de corporatiekoepel Aedes op moet aandringen dat corporatiedirecteuren onder een cao gaan vallen.

Taak

Blok vindt dat zijn taak niet en de wet op de topinkomens wordt al aangescherpt. Hij beraadt zich.

De nieuwe wet sluit voor een groot deel aan op de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties die onderzocht wat er misging in de corporatiewereld. De commissie wilde echter dat de corporaties helemaal niks meer buiten de kerntaken zouden mogen doen.

Kamer en minister staan dat onder strenge voorwaarden dus wel toe. Het mag met name in achterstands- en krimpgebieden, waar de marktpartijen geen zin in hebben. De rompslomp om dat aan te tonen, wordt zelfs minder. Commissievoorzitter Roland van Vliet stemde vergeefs mee met een voorstel van de PVV om toch gehoor te geven aan de wens van de commissie.

Betaalbaar huis

De inkomensgrens voor een sociaal huurhuis wordt in de wet voor vijf jaar verruimd. In die tijd mogen nog wat meer huizen worden toegewezen aan mensen die tussen de 34.000 (de inkomensgrens) en 38.000 euro verdienen. De PvdA wilde dat om de middeninkomens meer kans te geven op een betaalbaar huis.

De goedkoopste huizen in de sector moeten naar de mensen met de smalste beurs, staat er verder in de nieuwe wet.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties