Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen staat op nummer twee van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamer. 

De conceptlijst is woensdag bekendgemaakt. Vreeman was eerder oud-PvdA-voorzitter, oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Zaanstad en Tilburg.

Op plek één staat zoals al bekend was de huidige fractievoorzitter Marleen Barth. In de PvdA-Senaatsfractie vertrekt veel ervaring. Huidige senatoren als Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Klaas de Vries keren niet terug in de Senaat.

Barth en Vreeman worden gevolgd door de huidige Eerste Kamerleden Jannette Beuving en Nico Schrijver. PvdA-voorzitter Hans Spekman stelt dat de kandidaten op de lijst veel ervaring en kennis in huis hebben ''op terreinen als goed en eerlijk werk en een zorgzame samenleving''. Het PvdA-congres bepaalt in januari de definitieve lijst.

De leden van de Eerste Kamer worden op 26 mei gekozen door de Provinciale Statenleden, die zelf op 18 maart worden gekozen.