De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. 

Dat staat in een brief die de organisatie naar minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gestuurd.

De NZa doet onderzoek naar budgetpolissen, concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt en naar risicoselectie. Wat de budgetpolissen betreft kijkt de zorgautoriteit of er een verband is tussen de premie en de prijs en kwaliteit van de gecontracteerde aanbieders. Ook geeft de NZa Schippers advies over hoe voorkomen kan worden dat verzekeraars klanten selecteren op de te verwachten risico's.

Verder bekijkt de NZa of verzekeraars op hun website en op vergelijkingssites wel de juiste informatie geven.