Een meerderheid in de Kamer wil de doelgroep voor het quotum arbeidsgehandicapten te verruimen. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben hierover overeenstemming bereikt.

De Kamer spreekt deze week over het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).

Het quotum is een afspraak uit het sociaal akkoord om de komende jaren 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. 

Als tussentijds de doelstellingen niet worden gehaald kan de Quotumwet geactiveerd worden en krijgen bedrijven met meer dan 25 medewerkers een boete van vijfduizend euro als zij geen arbeidsbeperkten in dienst nemen. 

In de Kamer is echter al een tijd discussie over de afbakening van de doelgroep. In het wetsvoorstel vallen mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen onder het quotum.

Veel partijen vrezen echter dat mensen die net wel het minimumloon kunnen verdienen, minder kansen hebben op een baan, omdat werkgevers aan het quotum moeten voldoen.

125.000

Tegenover NU.nl benadrukken zowel PvdA-Kamerlid John Kerstens als Potters dat het aantal van 125.000 voor mensen tot minimumloon uit het sociaal akkoord blijft staan. 

In de Quotumwet wordt er daarnaast ruimte gemaakt voor een groep boven minimumloon. Op deze manier vindt er geen verdringing plaats van de groep van 125.000, zo redeneren de coalitiepartijen. Het aantal plaatsen voor arbeidsgehandicapten gaat hierdoor ook omhoog.

"Dit is precies wat ik steeds heb betoogd", aldus Kerstens. "Een uitbreiding van de doelgroep is prima als het aantal te realiseren banen vervolgens ook omhoog gaat. Voordeel is dat hierdoor meer mensen geactiveerd worden." 

Achterstand

Eerder stelden ook FNV-voorman Ton Heerts en werkgeversvoorzitter Hans de Boer een ruimere doelgroep te willen. 

Onder andere SP, CDA en D66 bepleiten dit eerder dinsdag ook. CDA-Kamerlid Pieter Heerma: "De groep die net minimumloon kan verdienen heeft het al moeilijk op de arbeidsmarkt en deze wet zet ze nog verder op achterstand." 

Steven van Weyenberg (D66): "Volgens mij gaat het om een overzichtelijke groep die je erbij zou moeten pakken en bijvoorbeeld voor de helft mee kan laten tellen voor het quotum."

Klijnsma wilde vorige maand nog niets weten van verruiming van de doelgroep. "Andere mensen met een beperking die attributen nodig hebben wil ik wel nauwlettend in het oog houden, die moeten ordentelijk geholpen worden bij het betreden van de arbeidsmarkt."

Pas bij activering van het quotum, op zijn vroegst in 2017, wilde Klijnsma eventueel de doelgroepafbakening bekijken.

Schaamlap

Diverse partijen, maar ook coalitiepartij VVD, zijn zeer kritisch over de Quotumwet van Klijnsma. Zo wil SP-Kamerlid Sadet Karabulut de boetes verhogen naar 10.000 euro en waarborgen dat deze ten goede komen aan de ondersteuning aan arbeidsgehandicapten of het realiseren van banen voor deze groep.

Ze spreekt van een "schaamlap" van Klijnsma voor de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de Wajong.

Heerma is er op tegen dat pas bij activering duidelijk wordt hoe de doelgroep is afgebakend. Volgens hem is het nu zaak duidelijkheid te verschaffen aan werkgevers. Bovendien wijst hij er op dat ook de Raad van State zeer kritisch was over de uitvoerbaarheid van de wet.

Potters heeft een amendement ingediend om de Quotumwet weer te deactiveren zodra de werkgevers weer op een pad zitten dat zij voldoende arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Van Weyenberg vreest dat het quotum in dat geval een 'knipperlichtwet' wordt.