De Europese Unie maakt het moeilijker voor multinationals om belastingen te ontwijken.

De ministers van Financiën van de EU-lidstaten besloten dinsdag in Brussel een nieuw wapen in te zetten om misbruik van regels te voorkomen.

De EU wil voortaan verhinderen dat internationale bedrijven in de EU belasting op winsten ontlopen. Die bepaling wordt opgenomen in de zogenoemde moeder-dochterrichtlijn.

Die richtlijn komt moederbedrijven en hun dochterondernemingen tegemoet als het gaat om belastingheffing in meerdere lidstaten. Maar veel multinationals gaan zo creatief om met de regels, dat zij door die fiscale achterpoortjes uiteindelijk helemaal geen belasting meer betalen.

Antimisbruik

Door de antimisbruikbepaling krijgen landen de mogelijkheid om constructies tegen te houden die duidelijk zijn opgezet om een belastingvoordeel te behalen. De maatregel moet op 1 januari 2016 ingaan.

Nederland had aanvankelijk twijfels. ''Wij maakten ons zorgen dat de bepaling onvoldoende concreet was en dus onzekerheid zou creëren voor bedrijven'', aldus staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Maar inmiddels denkt Den Haag dat de onduidelijkheid in de praktijk zou kunnen meevallen.

Desnoods moeten rechters duidelijkheid verschaffen. Ook komen er volgend jaar conclusies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op dat terrein. Nederland kan dan eventueel ''de puntjes nog op de i zetten'' tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016, zo kondigde Wiebes aan.