Huurders moeten meer invloed krijgen op woningcorporaties. Dat zullen PvdA, SP en D66 maandag naar voren brengen in een Tweede Kamerdebat met minister Stef Blok (Wonen).

De partijen willen dat huurders instemmingsrecht krijgen bij belangrijke beslissingen, zelf huurderscommissarissen aan kunnen wijzen, professioneel ondersteund worden en volwaardig mee kunnen onderhandelen over prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.

Ook de PVV is positief over het idee. De partij denkt dat instemmingsrecht ook prima tegen de vriendjespolitiek van het 'oldboysnetwerk' dat elkaar baantjes toespeelde in corporatieland. De VVD voelt er niet erg voor de zeggenschap ''zwaar op te tuigen''.

Aanleiding is het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzocht de misstanden bij de corporaties en kwam met harde conclusies.

''Verschillende mensen en organisaties hebben fouten gemaakt bij het miljardendebacle bij Vestia en andere woningcorporaties. Het zijn echter de huurders die de rekening gepresenteerd kregen'', zeggen PvdA, SP en D66.

Video: De reactie van PvdA-Kamerlid Monasch

Te weinig tegenmacht

De parlementaire enquête heeft volgens hen aangetoond dat er te weinig tegenmacht van huurders en gemeenten is geweest. Corporaties konden daardoor te veel hun eigen gang gaan. PvdA, SP en D66 komen met diverse voorstellen om de woningwet te wijzigen.

De huurders moeten volgens hen zelf kunnen bepalen wat goed is voor een corporatie. Ook noemen de partijen het logisch dat de huurders de huurderscommissarissen van elke corporatie zelf kunnen kiezen. Het komt nu nog voor dat het 'oldboysnetwerk' van de andere commissarissen de kandidaat van de huurders tegenhoudt omdat die te kritisch is, stellen ze.

Toezichthouder

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een plan van D66 om woningcorporaties beter in de gaten te houden. D66 wil dat er een Autoriteit Woningcorporaties komt. Deze instantie moet onafhankelijk toezicht houden op het (financiële) reilen en zeilen van corporaties en moet ook direct kunnen ingrijpen als het misgaat.

Coalitiepartijen VVD en PvdA omarmen dat idee.

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven zal zijn voorstel maandag indienen tijdens het debat. Blok en de Kamer zijn het er al over eens dat de woningcorporaties zich voortaan moeten beperken tot hun kerntaken: het beheren en verhuren van huizen aan mensen met weinig geld.

Strikt toezicht daarop door één autoriteit is volgens Verhoeven hard nodig. Dat kan volgens hem voorkomen dat directeuren en bestuurders de corporaties opnieuw ''gebruiken als een privépinautomaat of als een commercieel vastgoedbedrijf''.