Nederland zou het aanbod van kinderopvang moeten vergroten. Daarvoor houdt Europees Commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Sociale zaken) zaterdag een pleidooi in dagblad Trouw

Kinderopvang kan een stimulans zijn voor meer vrouwen om te gaan werken.

''Ik ga heus niet bestraffend met mijn vingertje zwaaien naar Nederland, maar ik zou zeggen: misschien nog wat meer kinderopvang organiseren?” zegt Thyssen. ''Er zijn veel werkende vrouwen, maar voornamelijk in deeltijd. Ik weet niet of ze daar allemaal vrijwillig voor gekozen hebben” vraagt de Belgische zich af.

Volgens Thyssen vormt kinderopvang een wezenlijk onderdeel van een goede en sociale arbeidsmarkt, met een speciale verantwoordelijkheid voor de overheid om de arbeidsdeelname van vrouwen te stimuleren. ''Kinderopvang is een belangrijke dienst aan ouders. Gebrek daaraan is een van de grootste barrières voor toetreding tot de arbeidsmarkt.”