Woningcorporaties moeten door de minister van Wonen opgesplitst kunnen worden als blijkt dat de aandacht teveel is verdeeld over verschillende steden.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch tegen NU.nl.

"We willen dat woningcorporaties zich richten op één werkgebied zoals bijvoorbeeld groot Amsterdam of groot Utrecht. Ze moeten primaire werkterreinen kiezen, nu zijn dat vaak meerdere steden", zegt Monasch.

Als voorbeeld noemt de PvdA'er geld dat in Hilversum wordt verdiend en vervolgens in Amsterdam wordt uitgegeven omdat daar meer te verdienen valt aan huur. "Terwijl er in Hilversum wachtlijsten zijn van mensen die op een sociale woning wachten."

Het is niet de bedoeling dat zodra er eventueel wordt besloten om een corporatie op te knippen, de verschillende organisaties uiteindelijk alsnog onder één holding komen te vallen. "We moeten terug naar de menselijke maat", aldus Monasch.

De woningcorporaties krijgen in een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) vanaf 1 juli 2015 een jaar de tijd om aan te geven op welk gebied zij zich gaan richten. Slagen zij hier niet in, wijst de minister een gebied voor hen aan.

Contact

Een ander voordeel van gebiedsconcentratie is volgens Monasch dat corporaties en gemeenten beter met elkaar in contact kunnen komen.  Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat er door het opknippen van woningcorporaties ook meerdere directeuren worden benoemd. Monasch: "Mijn ervaring leert me dat hoe groter een corporatie is, hoe meer managers er rondlopen."

Normaliter is de wet normering topinkomens van toepassing voor directeuren van een semipublieke instelling, dat betekent dat zij niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministersalaris. Maar Monasch ziet het liefst dat alle lonen weer terug  in de cao's worden opgenomen waardoor de kans kleiner is dat deze bedragen worden uitbetaald.

Scheef

Een wens die ook wordt gedeeld door de FNV. Jeroen Vos, bestuurder van FNV Woondiensten, wil op die manier dat de vakbonden en de overheid controle houden over salarissen.

"Driekwart van de corporatiedirecteuren verdient volgens mijn berekeningen meer dan door de wet is toegestaan. De huren zijn gestegen en personeel bij de corporaties heeft salaris moeten inleveren. De verhoudingen zijn compleet scheef gegroeid", aldus Vos.

Maandag datteert de Kamer over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties met Blok. Er is sprake zijn van wanbestuur, bestuurscrisis of ernstig financieel mismanagement is het oordeel van de commissie.

Nieuwe wet- en regelgeving moet op 1 juli volgend jaar in werking treden. De wet moet nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties