Minister Henk Kamp (Economische Zaken) sluit niet uit dat het kabinet besluit tot proefboringen naar schaliegas.

Dat zei de VVD-bewindsman vrijdag na afloop van de ministerraad.

Dinsdag wordt een motie van coalitiepartner PvdA in stemming gebracht die de regering oproept deze kabinetsperiode een moratorium op schaliegaswinning op te leggen.

''Ik kan u verzekeren dat er geen schaliegas wordt gewonnen in deze kabinetsperiode'', zegt Kamp, maar hij leest niet in de motie dat het kabinet de onderzoeken naar schaliegaswinning moeten staken en dat eventuele proefboringen zijn uitgesloten. 

PvdA-leider Samsom zei eerder deze week in een debat in de Kamer dat wat hem betreft de zaken precies zo blijven als ze nu zijn. Dat betekent geen schaliegaswinning, maar ook geen proefboringen.

Onderzoek

Maar dat was niet de afspraak, zegt Kamp. Hij schermt met de wens van de Kamer die eerder vroeg om een uitgebreid onderzoek naar schaliegaswinning en bijbehorende proefboringen. Hij denkt nog een half jaar nodig te hebben voor het onderzoek naar de vraag of schaliegas nuttig en noodzakelijk is en of het verantwoord kan worden gewonnen.

Op basis van die uitkomsten bekijkt het kabinet in de tweede helft van volgend jaar of er proefboringen kunnen worden gedaan, aldus Kamp.

De bewindsman zei na afloop van de ministerraad begrip te hebben voor de zorgen over de schaliegaswinning. Het winnen van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat daardoor onder meer schade aan het milieu en de bodem kan ontstaan. 

Tegelijk ziet hij ook dat mensen niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas, bezwaren hebben tegen kernenergie, en er problemen zijn met de aardgaswinning in Groningen. "Maar het licht moet toch branden", aldus Kamp.

Import

Bovendien is het niet zo dat onze aardgasreserves Nederland voor de komende 40 tot 50 jaar van gas zullen verzekeren, zoals Samsom eerder suggereerde, zegt Kamp. "Over 10 jaar importeren we gas."

Volgens Kamp zit hier mogelijk een hoeveelheid schaliegas in de grond van vijf tot twaalf keer het jaarlijkse verbruik in Nederland, met een opbrengt van 20 à 45 miljard euro. ''Daar moet je goed over nadenken.''

Of Samsoms uitlatingen daarmee ondoordacht waren, wil Kamp geen uitspraken doen.

Motie

Dinsdag stemt de Kamer over de PvdA-motie. Het is nog onzeker of de PvdA-motie het haalt. In elk geval SP, PVV, GroenLinks en ChristenUnie stemmen er ook voor. Dat zouden dan 72 van de 150 stemmen zijn.

CDA, D66, SGP en Partij voor de Dieren weten het nog niet en bespreken de kwestie dinsdag in het fractieberaad. De VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren steunen de motie niet.

Nieuw standpunt

Woensdag verscherpte de PvdA het standpunt over schaliegaswinning. In het radioprogramma De Nieuws BV zei hij dat het volstrekt onnodig is om in ons land naar schaliegas te boren en dat dat ook niet gaat gebeuren. 

De PvdA zei eerder nog akkoord te kunnen gaan met schaliegaswinning, mits dat schoon en veilig kan gebeuren.

Premier Mark Rutte zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat hij de uitspraken van Samsom ziet als een manier van de PvdA om zich te profileren. Volgens Samsom heeft het nieuwe standpunt niets met de aankomende Provinciale Statenverkiezingen te maken.

Video: Bekijk de reactie van Kamp