Er moet een Rijksdienst komen die zich inzet voor het herstel van de schade door aardbevingen in het Noorden en voor het nemen van maatregelen die schade voorkomen.

Deze Rijksdienst kan worden opgericht naar het voorbeeld van Rijksdiensten die in het verleden in andere provincies actief waren, zoals de Rijksdiensten voor de Deltawerken en voor de IJsselmeerpolders.

Dat stelde de zogenaamde 'Dialoogtafel Groningen' dinsdagavond voor. Die gespreksgroep van betrokkenen en gedupeerden staat onder voorzitterschap van oud-burgemeester Jacques Wallage van Groningen en oud-VVD-voorzitter Jan Kamminga, voormalig commissaris van de Koningin in Gelderland.

De Dialoogtafel werd in maart ingesteld door de minister, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied, om een bijdrage te leveren aan het herstel van geschonden vertrouwen in Noordoost-Groningen. De overleggroep moet bovendien maatregelen voorstellen die het gebied nieuw perspectief bieden.

Complexe materie

Volgens Wallage is de veiligheid in Groningen een zaak waarvoor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) weliswaar aansprakelijk is, maar is het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk.

"Die verantwoordelijkheid van het Rijk moet je verankeren. En daarom pleiten wij voor een Rijksdienst die zich met schadeherstel en veiligheid in dit gebied bezig houdt, ook omdat het en zeer complexe materie is", aldus Wallage dinsdagavond.

Gasbesluit

Minister Henk Kamp van Economische Zaken neemt naar verwachting deze maand een besluit over de gaswinning in de provincie. In zijn voorlopige plannen van begin dit jaar stond onder meer dat de gaswinning bij Loppersum zou worden teruggeschroefd. De minister bekijkt nu de 720 reacties van burgers en organisaties op die plannen, voor hij een definitief besluit neemt.

De gemeente Groningen wil dat de gaswinning verder wordt teruggedraaid als de bevingen vaker in de buurt van de stad voorkomen. Ook de provincie zou eisen dat de gaskraan op korte termijn wordt dichtgedraaid.

Alles over de schade door de gaswinning in Groningen