De miljardenschade die is veroorzaakt door onverantwoord gedrag van woningcorporaties, moet misschien ook deels worden verhaald op banken.

De SP oppert dat dinsdag in de Tweede Kamer.

De Kamer praat dinsdag en woensdag met de commissie die deze zomer de Parlementaire Enquête Wonincorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er allemaal misging bij de corporaties.

De commissie stelde onder meer vast dat de banken wel erg gretig hadden meegewerkt aan de riskante financiële avonturen van corporatiebazen. Die banken lijken daar nu mee weg te komen, vreest de SP. 

Zorgplicht

D66 vraagt zich ook af hoe de zogenoemde zorgplicht van de banken kan worden aangescherpt. Die banken praatten niet alleen aanstaande huizenkopers van alles aan, aldus D66, bij de corporaties stelden ze de financiële mogelijkheden ook al te aantrekkelijk voor.

De SP wil ook weten of de commissie meer weet van het verhaal dat de Opsporingsdienst VROM-IOD zeven jaar geleden al op de hoogte was van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp. 

Hij is topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale geweest.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties