Huishoudelijk afval moet nog beter gescheiden worden, zodat meer (grond)stoffen uit dat afval kunnen worden gehaald. 

Daarmee kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Nu wordt nog gemiddeld 250 kilo afval per inwoner verbrand of gestort, maar dit zogeheten restafval moet in 2020 zijn teruggebracht tot 100 kilo.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft daarover maandag afspraken gemaakt met de gemeenten (VNG) en de koepel van reinigingsdiensten (NVRD).

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze gemeenten volgend jaar met in totaal 1 miljoen euro gaat ondersteunen om te komen tot een betere scheiding en hergebruik van afval.

Gemeenten kunnen daarmee proefprojecten beginnen. Ze kunnen proberen het ingeleverde vuilnis beter te scheiden, maar ze kunnen mensen ook zelf meer afval gescheiden laten aanbieden.