De ledenvergadering van de VVD legt zich neer bij de naheffing van 642 miljoen die Nederland kwijt is aan Brussel. Een motie om dat bedrag niet te betalen werd zaterdag tijdens een partijcongres in Amsterdam met ruime meerderheid verworpen.

77 procent stemde tegen. Een bijna even grote meerderheid wees een motie af om extra te bezuinigen als de naheffing toch wordt betaald.

Het kabinet maakte vorige week al bekend de naheffing nog voor het eind van het jaar te willen betalen. Dat kan zonder extra bezuinigingen omdat er financiële meevallers zijn. VVD-Kamerlid Mark Harbers onderstreepte tijdens het partijcongres dat het om een eenmalige betaling gaat en dat ook de meevallers eenmalig zijn.

Nederland krijgt de naheffing omdat zijn economie groter blijkt dan eerder geraamd. Aanvankelijk reageerde het kabinet woedend, net als het Verenigd Koninkrijk, dat nog veel meer moet betalen.

Erelid

Neelie Kroes is tijdens het congres benoemd tot erelid van de partij. De voormalige eurocommissaris en minister deelt die eer met onder anderen Hans Wiegel, Frits Bolkestein en Gerrit Zalm. Kroes toonde zich geroerd en noemde de benoeming "compleet onverwacht''.

Kroes (1941) was in de jaren tachtig minister van Verkeer en Waterstaat. In 2004 werd ze eurocommissaris voor concurrentie. Door haar vasthoudende opstelling verwierf ze de bijnaam 'Nikkelen Neelie'. In 2009 werd Kroes eurocommissaris voor ICT en telecom. Die functie vervulde ze tot dit jaar.

Optimistisch

Mark Rutte is optimistisch dat zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart een goed resultaat zal neerzetten. "Ik ben ervan overtuigd dat mensen zien dat de VVD verantwoordelijkheid heeft genomen om Nederland uit de crisis te halen. Dat het beleid stap voor stap voor resultaat begint te zorgen. En dat we koers moeten houden."

Hij beloofde zijn achterban ook belastingverlaging, al vertelde hij er niet bij wanneer die komt of welke omvang ze heeft. Rutte zegde "een uiterste inspanning'' toe om ervoor te zorgen dat bij de komende belastinghervorming de lasten omlaag gaan. De premier erkende dat die, in tegenstelling tot verkiezingsbeloftes, de afgelopen jaren fors zijn verhoogd.

Maar volgens Rutte zijn de offers van bezuinigen en lastenverzwaringen niet voor niets gebracht. De economie begint aan te trekken en de werkloosheid daalt. Rutte denkt dat de meeste kiezers zullen inzien dat de VVD de juiste agenda heeft om Nederland uit de crisis te slepen. Hij verwacht dan ook dat zijn partij bij de komende Provinciale Statenverkiezingen weer de grootste wordt.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn van groot belang voor de Haagse verhoudingen omdat de nieuwe Statenleden de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. De VVD heeft haar campagnebudget verdubbeld tot 1 miljoen euro. Volgens Rutte is dat nodig door het toegenomen aantal media en omroepen.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU