De VVD-achterban moet voortaan meer worden betrokken bij een regeerakkoord waar de partij aan meedoet. Er moeten bijeenkomsten in het land komen waar uitleg wordt gegeven aan leden en kiezers.

Het VVD-bestuur stelt dat zaterdag voor tijdens een partijcongres in Amsterdam. Volgens partijvoorzitter Henry Keizer heeft de achterban recht op uitleg over de keuzes die in de kabinetsformatie worden gemaakt.

Tijdens het partijcongres wordt ook de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Eerste Kamer vastgesteld. Op de advieslijst van het bestuur staat oud-minister Loek Hermans op nummer 1. Hij leidt nu ook al de VVD-fractie in de Senaat. Op twee staat Ankie Broekers-Knol, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer. De derde plek is voor Annemarie Jorritsma, voormalig vicepremier en nu nog burgemeester van Almere.

Partijleider Mark Rutte zal in zijn congresspeech naar verwachting ingaan op de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart volgend jaar. De nieuwe Statenleden bepalen de samenstelling van de Senaat.