Nederlandse bedrijven moeten komend jaar meer vrouwen in de top aanstellen. Anders dreigt hier, net als in Duitsland, een verplichting.

Dat zegt minister Jet Bussemaker (Emancipatie) donderdag in gesprek met dagblad Trouw.

"Ik vind een quotum een paardenmiddel", zegt Bussemaker. "Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het te voorkomen. Maar als er in het bedrijfsleven niets verandert, zal ook in Nederland de politieke druk toenemen om met een verplichting te komen."

De minister hoopt dat het quotum in Duitsland voldoende waarschuwing biedt voor bedrijven om actie te ondernemen. Volgend jaar moeten  "noemenswaardige stappen'' worden gezet.

Woensdag maakte de Duitse regering bekend dat bedrijven vanaf 2016 verplicht zijn om een derde vrouwen in de top aan te nemen. Nederland hanteert hetzelfde aandeel, zonder verplichting.

Beter voor prestaties

Werknemers, klanten en aandeelhouders zouden een punt moeten maken van meer vrouwen in de top, omdat dat echt beter is voor de prestaties van bedrijven.

Dat zegt Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg, tegen NU.nl in een reactie.

Bedrijven met meer diverse teams hebben een andere besluitvorming, andere perspectieven, zijn innovatiever en dit zal zich uiteindelijk ook vertalen in de financiële resultaten, hoewel het rechtstreekse verband lastig is aan te tonen", aldus Lückerath.

In Nederland is het momenteel zo dat bedrijven moeten streven naar 30 procent vrouwen in de top en in hun jaarverslag moeten verantwoorden waarom het ze niet lukt.

"Daar maken ze een potje van. Stakeholders en vooral de aandeelhouders zouden daar een punt van moeten maken, omdat het bedrijf ervan profiteert", aldus de hoogleraar. "De urgentie moet omhoog."

Bemoeien

Een vanuit de overheid opgelegd vrouwenquotum naar Duits voorbeeld ziet Lückerath niet zitten. "Ik ben er principieel op tegen dat de overheid zich met benoemingen in private bedrijven bemoeit."

Ondertussen blijkt uit recent onderzoek van Lückerath, de Female Board Index 2014, dat het aandeel vrouwen in raden van commissarissen in Nederland is gestegen van 17,5 procent naar 19,5 procent. Het aandeel vrouwelijke bestuurders steeg van 4,7 naar 6 procent.

"Het gaat vooral voor de bestuurders maar langzaam vooruit. Voor de commissarissen halen we in 2016 wel bijna de 30 procent”, verwacht Lückerath. Om de 40 procent in 2020 te halen die Europa zich tot doel heeft gesteld, moet "er nog wel een stap extra worden gezet".

'Meer kans op depressie voor vrouwen met hoge positie' | Vrouwen vinden topsalaris minder belangrijk