Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) trekt zich niets aan van de noodkreet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die hem dinsdag opriep niet verder te bezuinigen op de lokale handhaving.

Dinsdag deed de koepelorganisatie haar beklag op NU.nl. De VNG maakt zich zorgen over de geplande schrapping van de vergoeding die gemeenten krijgen voor bekeuringen die zijn uitgeschreven door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa).

Per 1 januari 2015 stopt Opstelten namelijk met deze zogenoemde proces verbaal vergoeding. Nu krijgen de gemeenten via het Rijk een deel terug van de bekeuringen die worden uitgeschreven door de Boa's, voor onder andere foutparkeerders, wildplassers en afvaldumpingen.

De vergoeding die de gemeenten van het Rijk terug krijgen, wordt vervolgens geïnvesteerd in de bekostiging van de gemeentelijke handhavers.

Doel bereikt

Volgens Opstelten is de proces verbaal vergoeding een tijdelijke stimuleringsmaatregel die lokale handhavers moest stimuleren de lokale handhaving van de politie over te nemen door onder andere boetes uit te delen aan foutparkeerders en wildplassers.

"De tijdelijke stimuleringsmaatregel heeft zijn doel bereikt", zei Opstelten tegen de Kamer die gister de minister vroeg nog eens goed te kijken naar afschaffing en te luisteren naar de zorgen van de gemeenten.

Zo onderschrijft de VVD dat het een tijdelijke maatregel betreft, maar vindt dat afschaffing ervan niet ten koste mag gaan van de handhaving. D66 concludeert dat met afschaffing van de vergoeding uiteindelijk de politie de taak als lokale handhaver weer zal overnemen, maar Opstelten heeft daar niet genoeg mankracht voor. De minister moet daarom  met de gemeenten om tafel om tot een oplossing te komen.

Volgens Opstelten is dat al gebeurd, maar zijn de partijen er simpelweg niet uitgekomen. "Je moet keuzes maken", aldus Opstelten, die erop wijst dat er gewoon geen financiële ruimte in de begroting van zijn ministerie is om de "subsidies" naar de gemeenten te continueren.

Het CDA laat het er niet bij zitten en laat tegenover NU.nl weten een motie in te dienen die Opstelten dwingt eerst onderzoek te doen naar de effecten van de schrapping.

CDA'er Peter Oskam wil weten of het zal leiden tot ontslagen bij de lokale handhavers en of dat zijn weerslag zal hebben op de lokale leefbaarheid en veiligheid. Ook wil hij weten wat de afschaffing van de vergoeding zal betekenen voor de werkdruk bij de politie.