Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft woensdag hard uitgehaald naar de PVV, de partij die de VVD-bewindsman ervan beschuldigt de schijn van belangenverstrengeling over zich te hebben afgeroepen.

Dit zou Teeven volgens de PVV hebben gedaan door de grootschalige opvang van asielzoekers in vakantiehuisjes toe te wijzen aan een vakantiepark van partijgenoot Hennie van der Most.

"Gewauwel voor de bühne", noemde de staatssecretaris de verwijten van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Fritsma beschuldigde Teeven ervan de schijn van belangenverstrengeling te hebben gewekt door "een miljoenendeal" te sluiten met ondernemer Van der Most, die eigenaar is van het vakantiepark in het Drentse dorpje Oranje, waar een grote groep asielzoekers wordt opgevangen. Onder de 140 inwoners in het dorp is veel kritiek op het besluit, omdat er zeker duizend asielzoekers komen.

Volgens de PVV'er heeft Teeven zich persoonlijk hard gemaakt voor de grootschalige opvang in het kleine dorp en is die opvang in strijd met het lokale bestemmingsplan. Ook de gemeenteraad is gepasseerd in de besluitvorming, waardoor de rechten van burgers zijn verkwanseld, aldus Fritsma.

Appels en peren

Volgens Teeven vergelijkt Fritsma "appels met peren en probeert hij daar vervolgens chocola van te maken". Teeven verwees de aantijgingen ferm naar het rijk der fabelen: "Ik heb geen zakelijke relatie met Van der Most".

Bovendien is niet de staatssecretaris, maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de toewijzing van asiellocaties en het afsluiten van contracten met de gemeenten. De staatssecretaris komt pas in beeld als de lokale bestuurders overtuigd moeten worden. Dat was in Oranje niet het geval, aldus Teeven.

Hij zegt dan ook niks te maken te hebben gehad met de toewijzing van de locatie. "En dat weet Fritsma", beet Teeven terug, die niet kon begrijpen waar de insinuaties van de PVV vandaan kwamen.

Kamervragen

Volgens Fritsma is Teeven degene die onduidelijkheid heeft gecreëerd, door na Kamervragen van de PVV te ontkennen dat hij Hennie van der Most kent.

De staatssecretaris wees Fritsma op de onvolledigheid van zijn eigen Kamervragen. De vraag impliceerde namelijk een langdurige relatie, waarbij sprake was van structureel contact tussen beide VVD'ers.

"Ik ben Van der Most vijf jaar geleden een keer op een golfbaan tegengekomen.Van een structurele band is geen sprake," zei Teeven, die erkende Van der Most incidenteel tegen te komen op VVD-bijeenkomsten. "Als Fritsma duidelijke antwoorden wil, moet hij duidelijkere vragen stellen", aldus Teeven. 

Inkrimpen

Toch zal de staatsecretaris op bezoek gaan in het Drentse dorp Oranje. Hij beloofde dit woensdag op verzoek van de SP, die vindt dat het daar mis is gegaan met de besluitvorming over de massale opvang. "Dat is niet goed voor het draagvlak onder de bevolking", oordeelde de partij.

De 140 inwoners van Oranje voelen zich volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen overvallen. Het COA en het gemeentebestuur overlegden niet met ze en ze hadden geen inspraak.

Teeven, verantwoordelijk voor asielzaken, vindt dat het zowel bij het COA als bij de gemeente niet helemaal goed is gegaan. Bij het COA komt dat volgens hem door de enorme druk die er op de organisatie ligt door de groeiende vluchtelingenstroom.

Ook moest deze organisatie eerst inkrimpen en nu weer snel uitbreiden en zijn er daardoor relatief onervaren mensen bij gekomen. ''Iedereen doet zijn best, maar ik kan niet garanderen dat het nooit meer gebeurt.''