De verdeeldheid tussen VVD en PvdA zorgt ervoor dat het kabinet niet doorpakt om de arbeidsmarkt aan te passen aan de moderne tijd.

Dat stelt CDA-Kamerlid Pieter Heerma woensdag tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken.

"Terwijl de metaalmoeheid groeit, roept Nederland om visie, om daadkracht en om echte antwoorden op de grote vraagstukken van deze tijd", aldus Heerma.

"Het ongemak overheerst. In de samenleving, en in het parlement. Denk aan de tweedeling op onze arbeidsmarkt, het falende integratiebeleid, het combineren van zorg met arbeid, kinderopvang en hoge belastingen voor middeninkomens."

Volgens Heerma zijn coalitiepartijen VVD en PvdA vooral oppositie tegen elkaar aan het voeren. "Interrupties over en weer legden verlammende tegenstellingen bloot. Vaak gevolgd door een leeg compromis, een negatieve uitruil."

De CDA'er wil onder meer dat Asscher werk maakt van een voorstel van werkgeversvereniging AWVN om de grote verschillen tussen vaste en flexibele banen aan te pakken.

"Verschillen tussen vaste en flexibele banen zijn zo groot, dat er steeds meer maatschappelijke schade dreigt te ontstaan", aldus Heerma.

"Bestaande instituties, de wet- en regelgeving, de cao's en de sociale regelingen zijn primair gestoeld op het vaste arbeidscontract. En terwijl de PvdA iedereen weer naar een vast contract wil duwen, roept de VVD handen af van de zzp'er."

Achterstallig onderhoud

Ook D66 vindt dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) meer moet doen om de arbeidsmarkt aan te passen aan de moderne tijd, waarbij steeds meer mensen als flexibele zzp'er actief zijn.

"Waarom maken we het voor zzp'ers niet veel vanzelfsprekender, dat zij zich voorbereiden op arbeidsongeschiktheid en pensioen?" vraagt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Daarbij moet het ook aantrekkelijker worden voor werkgevers om mensen in dienst te nemen, wil hij.

"De werkgever betaalt nu bijna het dubbele van wat de werknemer op zijn rekening krijgt. Met meer dan 600.000 werklozen, kan ik er niet bij dat VVD en PvdA het verlagen van de lasten op arbeid afhankelijk maken van meevallers", aldus Van Weyenberg.

De D66'er doelt daarbij op de hervorming van het belastingstelsel om de lasten op arbeid te verlagen. Het kabinet heeft aangegeven hiervoor eerst financiële ruimte te willen vinden. D66 wil daar echter niet op wachten.

Eerder stelde D66-leider Alexander Pechtold al dat hij van het kabinet meer daadkracht verwacht. Volgens hem is er afgelopen jaar vooral achterstallig onderhoud gedaan in de zorg en de sociale zekerheid.

Ziekte

GroenLinks-leider Bram van Ojik pleit tijdens het debat voor een onderzoek naar het effect van de verplichting voor werkgevers om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Van Ojik vermoedt dat werkgevers hierdoor zo worden afgeschrokken om mensen vast in dienst te nemen dat steeds vaker gebruik wordt gemaakt van flexcontracten.

Ook wil hij de regels voor kinderopvang versoepelen, zodat ook zzp'ers makkelijker hiervan gebruik kunnen maken.

"De kinderopvang moet voor een vast aantal uren per maand worden afgenomen. Maar flexwerkers kunnen de ene maand tien uur werken en de andere dertig", aldus Van Ojik.

Ook de PvdA wil de kinderopvang toegankelijker maken voor zzp'ers om arbeid en zorg beter te kunnen combineren.

Aan de andere kant wil PvdA-Kamerlid John Kerstens dat Asscher ook kijkt naar waar de flexibilisering doorslaat, bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven als taxidienst Uber en Helpling.

"Die 'concepten' klinken hip en modern, maar kennen voor werknemers in kwestie een donkere schaduwzijde kennen. Denk bijvoorbeeld aan Helpling, waarbij schoonmaakkrachten worden aangeboden voor bodemprijzen", aldus Kerstens.

"Daar waar flexibiliteit een ander woord is voor 'koste wat het kost over de rug van mensen zo goedkoop mogelijk uit zijn', trekt de PvdA een grens."