Het aantal overvallen daalt nog steeds. In de eerste tien maanden van dit jaar waren er 22 procent minder overvallen dan in dezelfde periode in 2013.

Dat blijkt uit gegevens die minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag bekendmaakt.

De afgelopen jaren was al sprake van een neergaande trend. In 2009 werden nog 2.898 overvallen gepleegd, maar in 2013 was dit al met ruim 43 procent gedaald naar 1.633.

De daling doet zich voor binnen alle regio's en gemiddeld over de hele linie. Ook in de grote steden is sprake van een flinke afname, in Amsterdam zelfs met 52 procent tussen 2009 en 2013.

Volgens Opstelten komt dat door een landelijke aanpak, waarin opsporingsdiensten op regionaal niveau samenwerken met lokale en private partijen zoals de horeca en detailhandel.

Informatie

Dat gaat op zich goed, maar de Inspectie Veiligheid en Justitie vindt wel dat de betrokken partijen hun informatie beter moeten uitwisselen.

Zo sluiten de informatiesystemen van de politie en het Openbaar Ministerie niet goed op elkaar aan. Ook geeft de politie niet altijd de informatie over slachtoffers door aan Slachtofferhulp Nederland.

Eenzelfde gezamenlijke aanpak leidde ook tot een aanhoudende daling van het aantal straatroven en woninginbraken, stelt de minister. In de eerste tien maanden van 2014 daalde het aantal straatroven met 21 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013 en voor woninginbraken is die daling over dezelfde periode 18 procent.