Door de bezuinigingen op de plaatselijke handhaving, dreigt minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) de lokale veiligheid en leefbaarheid op de helling te zetten. Daar waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor.

Bovendien loopt de overheid 30 miljoen euro boetegeld van overlastveroorzakers mis, zegt Theo Weterings van de VNG tegen NU.nl.

Hij maakt zich zorgen over de geplande schrapping van de vergoeding die gemeenten krijgen voor bekeuringen die zijn uitgeschreven door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa).

Per 1 januari 2015 stopt Opstelten met deze zogenoemde proces verbaal vergoeding. Nu krijgen de gemeenten via het Rijk een deel terug van de bekeuringen die worden uitgeschreven door de Boa's, voor onder andere foutparkeerders, wildplassers en afvaldumpingen.

"Gemeenten ontvangen daarvan 14 miljoen, het Rijk krijgt 30 miljoen", zegt Weterings. Dat geld wordt door de gemeenten geïnvesteerd in de bekostiging van de gemeentelijke handhavers.

'Ondoordacht'

"De bezuinigingen op de Boa's zijn door de minister als een duveltje uit een doosje getoverd", zegt Weterings. "Een simpele pennenstreek op de begroting waar niet goed over is nagedacht". 

Weterings voorspelt dat gemeenten door het schrappen van de bekeuringsvergoeding moeten bezuinigen op de lokale handhaving. "Dan moet de politie weer gaan toezien op fietsers op voetpaden. Boa's zorgen er juist voor dat de politie zich met zware criminaliteit kan bezighouden."

Volgens de VNG schiet Opstelten zichzelf ook nog eens in de voet, omdat door de bezuiniging er minder boetes worden uitgedeeld wat uiteindelijk ook zijn weerslag zal hebben op de schatkast.

Kamer eist plan

De Tweede Kamer zit met veel vragen en eist opheldering van de VVD-bewindsman. 

CDA-Kamerlid Peter Oskam wijst Opstelten erop dat er al te weinig agenten op straat lopen. "Met de bezuinigingen op de lokale handhavers loopt hij het risico dat er niet wordt opgetreden tegen lokale overlast, zoals afvaldumpingen en drugsoverlast", aldus Oskam. 

Hij wil van Opstelten weten hoe hij ervoor gaat zorgen dat de lokale leefbaarheid, de verloedering van het straatbeeld en het veiligheidsgevoel geborgen zal worden.

De CDA'er zal daarom dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie pleiten voor een onderzoek naar de effecten van afschaffing van de vergoedingen. 

Nieuw systeem

Hij kan rekenen op de steun van de VVD. Volgens Kamerlid Klaas Dijkhoff is er veel onvrede over het huidige systeem waarbij de gemeente een deel van de boetes krijgt teruggestort. "Dit was een tijdelijke maatregel", zegt de VVD'er, die begrijpt dat Opstelten een streep zet door de constructie.

"Maar dit mag niet ten koste gaan van de lokale handhaving." Hij wil van de minister eerst een nieuw systeem zien dat de gemeentelijke handhaving niet verder uitholt.

Minder BOA's

Volgens D66 ligt het probleem niet bij de uitholling van de gemeentelijk handhaving, maar is de overhaaste schrapping tekenend voor het gebrek aan visie op het veiligheidsbeleid van Opstelten. 

"Symboolpolitiek," zegt Magda Berndsen. Het probleem zit volgens haar bij het tekort van mankracht bij de politie. "Met de grootschalige inzet van Boa's ontstaat er feitelijk een gemeentepolitie naast de Nationale Politie. En de bedoeling van de Nationale Politie was juist dat alle inlichtingen en informatie nationaal werd uitgewisseld."

Bovendien is onduidelijk wat precies de bevoegdheden van de Boa's zijn, wat bij de mensen op straat tot veel onbegrip leidt. "We zijn doorgeschoten in de inzet van Boa's", aldus Berndsen, die pleit voor de terugkeer van de politiesurveillance en dus meer blauw op straat.

De VNG wil dat minister Opstelten de plannen in ieder geval een jaar in de koelkast zet en in gesprek treedt met de gemeenten, om daarna tot een structurele oplossing te komen.