De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een Frans-Nederlandse resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen. 

Landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen door preventie én bestrijding van straffeloosheid.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken): ''De vrouwenhaat in de wereld is schrikbarend toegenomen. Het is daarom goed dat al deze landen laten zien dat ze het bestrijden van geweld tegen vrouwen belangrijk vinden. Er is nog veel werk te verzetten om de positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Daarom blijft Nederland hier aandacht voor vragen.''

De resolutie veroordeelt ook het geweld van extremistische groepen tegen de burgerbevolking, onder wie vrouwen en kinderen. ''Religie, cultuur en traditie mogen nooit als excuus worden gebruikt voor geweld tegen vrouwen'', zegt de minister.