Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft Italië maandag gevraagd om steun bij het verder ontwikkelen van de veiligheids- en defensiesamenwerking in de EU.

''We moeten gezamenlijk werken aan langetermijnoplossingen voor de crises aan de randen van Europa, zoals de situatie in Libië en de opmars van IS in Irak en Syrië. De EU moet een grote rol spelen en meer aandacht schenken aan de stabiliteit in de onmiddellijke nabijheid van Europa'', aldus Koenders.

In Rome voerde hij overleg met zijn ambtgenoot Paolo Gentiloni en met de staatssecretaris voor Europese Zaken, Sandro Gozi.

De ministers spraken ook over de spanningen met Rusland en de instabiele situatie in Oekraïne. ''Ik heb benadrukt dat het in deze kwestie van groot belang is dat de Europese Unie eensgezind optreedt'', zei Koenders na afloop.

Bootvluchtelingen

Italië kampt met de komst van grote aantallen bootvluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten en ook dat kwam aan de orde.

''Illegale migratie leidt tot serieuze problemen voor de mensen zelf, maar ook voor de EU. Het is dan ook belangrijk constant actief te blijven om levens te redden en op Europees niveau in te zetten op een geïntegreerde benadering van de problematiek, waaronder het aanpakken van mensensmokkel en het verbeteren van de situatie in de landen van herkomst.’'

Vier dingen die u moet weten over IS l Dossier IS

Syrische burgeroorlog blijft fel en complex l Interview met HRW-onderzoeker over Syrië

Chronologie van de Syrische burgeroorlog l Dossier Syrië