Staatssecretaris Sander Dekker (Media) garandeert dat de aanscherping van de taakopdracht van de publieke omroep er voor zal zorgen dat het aanbod van publieke programma's zal veranderen.

Dat zegt hij na afloop van het debat in de Kamer hierover tegen NU.nl.

Dekker wil dat de publieke omroep in de toekomst alleen nog maar programma's uitzendt met een educatief, informatief of cultureel karakter. Amusement kan nog wel een middel zijn, maar geen doel op zich.

Critici stellen dat er weinig zal veranderen, omdat de creatieve omroepverenigingen dan altijd wel een haakje vinden om een programma onder deze drie pijlers te laten vallen.

Eerder had Dekker onder andere Animal Crackers van André van Duin genoemd als programma zonder publieke waarde. Tijdens het debat wilde hij na vragen van Kamerleden niet ingaan op de vraag waar amusement zonder publieke waarde overgaat in cabaret dat onder cultuur zou kunnen vallen.

Waar ligt die grens voor u?

"Dat kun je zo niet zeggen. Dat hangt af van het programma en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Daarom heb ik cabaret ook niet genoemd als iets dat wel of niet publieke waarde heeft." 

"Het gaat mij er om dat je bij ieder programma moet kunnen uitleggen: waarom maken we dat met belastinggeld? Dat moet onderscheidend zijn en voldoen aan de functies informatie, educatie of cultuur." 

"Voor sommige programma's is dat evident, maar voor andere programma's absoluut niet. Nu is het zo dat de wet zegt: amusement is een doel op zich. Dus de Tros heeft een prima punt als ze zeggen dat ze precies doen wat de wet vraagt. En ik zeg: dat moet worden aangescherpt."

U had het in het debat over een enorm grijs gebied en u wilt niet zeggen wat wel of niet cabaret is. Wat moeten die omroepverenigingen daar nou mee? Dan kunnen ze straks bij alle programma's wel een haakje vinden waardoor het toch informatief of cultureel is, en verandert er dus niks.

"Er zullen altijd discussies zijn over programma's. Die behoren niet tot het verleden met de aanscherping van de taken. Maar nu is de opdracht: publieke omroep, doe maar alles. En er wordt daar ook totaal geen richting aan gegeven, waardoor de omroep zijn maatschappelijke relevantie dreigt te verliezen. Amusement kan wel als middel, maar niet als doel op zich."

Maar u loopt dus het risico dat er niks gaat veranderen.

"Nee, absoluut niet. Als je de omroep een scherpere opdracht meegeeft en tegen de NPO zegt: jullie moeten daarop toetsen en daar verantwoording over afleggen, dan gaat er echt wat veranderen als je zegt: dit en dit willen we nog wel, en dat niet meer."

Dus u garandeert dat de omroep er straks niet meer mee wegkomt als er bij amusementsprogramma's alsnog een informatief haakje wordt gevonden, waardoor er feitelijk niks verandert?

"Exact. We veranderen niet de wet om het er bij te laten zoals het is. We willen in de praktijk zien dat de omroep anders wordt en dat de overlap met de commerciële omroep minder wordt."