Ook bij de strengere taakomschrijving van de publieke omroep zal er discussie blijven bestaan of programma's wel van publieke waarde zijn.

Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker (Media) maandag bij het debat over de toekomst van de publieke omroep.

"Sommige programma's zijn evident van publieke waarde en aan de andere kant van het spectrum zijn programma's waar de publieke waarde geheel absent is. Daartussen zit een grijs gebied. Wij moeten als politiek niet wekelijks de televisiegids gaan doornemen", aldus Dekker.

Critici stellen dat de doelgroep voor de publieke omroep beperkt wordt door de focus op educatieve, informatieve en culturele programma's. Amusement is dan nog slechts een middel, geen doel op zich, zo wil Dekker.

Jasper van Dijk (SP): "Amusement moet er bij als taakopdracht, anders wordt uiteindelijk ook de cruciale opdracht om te informeren en te verdiepen bedreigd", aldus de SP'er.

De staatssecretaris stelt echter dat een strengere taakomschrijving niet per se leidt tot minder kijkers. "Maar het draait gelukkig niet alleen om kijkcijfers bij de publieke omroep. En als we moeten kiezen heb ik liever een prachtig publiek programma met wat minder kijkers dan een programma zonder enige publieke waarde met veel kijkers."

'Glad ijs'

De staatssecretaris wilde niet ingaan op een door CDA-Kamerlid Pieter Heerma voorgelegde casus waarbij de vergelijking wordt getrokken tussen cabaret en een programma als Animal Crackers van André van Duin. Waar gaat cultuur over in amusement?

Dekker erkende zich op "glad ijs" te hebben begeven, door eerder programma's te noemen die volgens hem geen publieke waarde hebben.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vreest dat er dan weinig verandert, aangezien er altijd wel een haakje kan worden gevonden om een programma als cultureel, educatief of informatief te labelen.

Dekker denkt dat er echter wel degelijk iets zal veranderen. "Dit zal effect hebben op programmering. We worden meer uitgesproken over wat we van de omroep verlangen", aldus Dekker. 

"Ik wil en ga echter niet bepalen wat redactionele inhoud zou moeten zijn van specifieke programma's. Ik wil de omroep wel een opdracht meegeven. Het gaat om het soort programmering, dat is wat anders dan redactionele inhoud", aldus de staatssecretaris. 

Op verzoek van Verhoeven gaat Dekker een internationale vergelijking maken naar de activiteiten van de publieke omroep. Volgens Verhoeven moet er ook op internet gekeken worden naar wat past binnen de taak van de publieke omroep, zonder dat dit onnodige marktverstorende effecten heeft.

Video: De reactie van Verhoeven