Met de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Media) om de opdracht voor de publieke omroep aan te scherpen, wordt de publieke taak bedreigd. Dat stelt SP-Kamerlid Jasper van Dijk maandag tijdens een Kamerdebat hierover.

Dekker wil dat de omroepen zich beperken tot programma's met een educatief, informatief of cultureel karakter. Als het aan hem ligt gaan programma's die puur gericht zijn op amusement in de ban.

Van Dijk spreekt daarom van een "versmalling" van de publieke omroep die voor een kleiner publiek aantrekkelijk is. "Amusement moet er bij als taakopdracht, anders wordt uiteindelijk ook de cruciale opdracht om te informeren en te verdiepen bedreigd", aldus de SP'er.

Tijdens het debat ontstond een felle discussie over de grens tussen publieke programma's en plat amusement. Zo stelde VVD'er Ton Elias dat er op de publieke netten plek moet kunnen zijn voor cabaret.

Video: Reactie van Elias

Animal Crackers

Pieter Heerma (CDA) wees hem er vervolgens op dat de VVD eerder Animal Crackers van André van Duin noemde als programma dat zich puur amusement richt en dus niet meer binnen de strengere taakomschrijving past.

Elias erkende vervolgens dat de lijn tussen wel of niet publiek soms lastig te trekken is.

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis stelde dat de politiek niet over programma's moet oordelen, maar wel "scherp moet zijn op waardeniveau".

"Als het gaat om amusement, moet er wel gekeken worden of programma's meer bieden dan alleen amusement", stelde hij. Kees Verhoeven (D66) concludeerde vervolgens dat er dan waarschijnlijk niets verandert, aangezien er bij elk programma wel een culturele, informatieve of educatieve component te bedenken is.

"Daar kunnen ze in Hilversum wel wat mee. Dan is Heel Holland Bakt ineens informatief", aldus Verhoeven. Ook Mohandis gaf toe dat die discussie "vrij ingewikkeld" is.

Indiase apengod

Verhoeven kreeg hoon van de Kamer over zich heen toen hij zijn pleidooi herhaalde om ook op internet scherper te kijken of de publieke omroep binnen de publieke taak opereert.

"De NOS maakt een bericht dat een Indiase apengod een ID-kaart moet krijgen. Je kunt je afvragen of dat van belastinggeld moet", aldus de D66'er, die vreest voor marktverstoring met online opererende private media.

Volgens zijn collega's in de Kamer maakt Verhoeven niet concreet op welke manier hij de omroepen online aan banden wil leggen. Ook vinden sommigen dat de politiek niet gaat over de journalistieke inhoud. Verhoeven erkende dat marktverstoring zowel online als op tv niet 100 procent is uit te sluiten.

Budget

In de plannen van Dekker gaat daarnaast het omroepbudget niet standaard meer naar de omroepverenigingen. Voor de helft van het budget kunnen ook private programmamakers en creatieve bedrijven intekenen.

Volgens Elias is het een goede zaak dat hiermee de macht van de publieke omroep wordt beperkt. "Omroepbestuurders hebben zich jarenlang arrogant opgesteld, omdat het geld uit Den Haag toch wel kwam", aldus Elias.

Verhoeven vindt de stap van Dekker niet ver genoeg gaan. Hij wil het volledige omroepbudget vrijgeven.

Eredivisie

Elias riep Dekker nogmaals op om de vertrouwelijke informatie over de kosten voor de uitzendrechten van de eredivisie openbaar te maken.

Ook zou Omroep Max een extreem bod hebben uitgebracht op Heel Holland Bakt om te voorkomen dat het programma in commerciële handen zou vallen. Hij spreekt dan ook van "oneerlijke concurrentie". "Commerciële partijen worden met publiek geld in de hoek gemept", aldus Elias.

Van Dijk wilde verder weten hoeveel presentatoren bij de publieke omroep nog boven de Balkenendenorm verdienen. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) is momenteel bezig om de publieke salarissen te beperken tot maximaal een ministerssalaris.

Video: Reactie Kees Verhoeven (D66)