Milieudefensie heeft officieel bezwaar gemaakt tegen verlenging van de vergunning die aan het Britse bedrijf Cuadrilla is verleend om naar schaliegas te zoeken in Brabant. 

De milieuorganisatie vindt het onbegrijpelijk dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) de opsporingsvergunning heeft verlengd, terwijl er in ons land niet naar schaliegas mag worden geboord.

Het besluit is onzorgvuldig, oordeelt Milieudefensie.

De minister onderzoekt momenteel nog of en zo ja waar er in Nederland boringen naar schaliegas worden toegestaan. ''Minister Kamp is duidelijk al aan het voorsorteren op een besluit vóór schaliegas.

De hele discussie over nut en noodzaak van schaliegas die het komende jaar gevoerd moet gaan worden, wordt een wassen neus”, reageerde campagneleider Ike Teuling van Milieudefensie maandag.

Kamp

Een woordvoerster van Kamp spreekt tegen dat de minister voorsorteert op een besluit. ''Het kabinet onderzoekt momenteel of en zo ja waar boringen naar schaliegas in Nederland worden toegestaan. De minister stelt het beslissen over deze verlengingsverzoeken uit door ze aan te houden totdat het kabinetsbesluit over schaliegas is gevallen. Met Cuadrilla is afgesproken dat het geen opsporingsactiviteiten verricht totdat er inhoudelijk op hun verzoek tot verlenging is beslist.''