Ondernemers die voor het eerst iemand een baan aanbieden, moeten een korting op de werkgeverspremie krijgen. Dat vindt D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg.

In het radioprogramma Tros Kamerbreed ging hij zaterdag in op de werkloosheid, die volgens hem ook te wijten is aan de hoge lasten voor werkgevers.

Een werkgever betaalt gemiddeld twee keer het bedrag dat de werknemer verdient, becijferde hij. Het moet voor bedrijven gemakkelijker en goedkoper worden om mensen in dienst te nemen, vindt het Kamerlid.

Ook wil D66 dat het kabinet in het nieuwe belastingstelsel gaat kijken naar de mogelijkheden voor een mindere afdracht voor de werkgever bij minimumloners.

Het geld ervoor moet worden gezocht binnen de belastingherziening, lichtte hij toe. ''Het kabinet moet niet wachten op meevallers, maar actief ruimte zoeken voor lagere belasting op arbeid.'' Zelf denkt hij aan een verminderde stijging van uitgaven en meer belasting op vervuiling.