De Turkse Kamerleden Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu zijn uit de PvdA gezet omdat ze het nieuwe, harde imago van vicepremier en voormalig partijgenoot Lodewijk Asscher in de weg stonden.

Dat zeggen Öztürk en Kuzu zaterdag in een interview in de Volkskrant.

De Kamerleden, die met zijn tweeën als 'Groep' in de Tweede Kamer verder gaan, hekelen dat ze als "monster" zijn weggezet. Volgens hen gaat de PvdA-top intimiderend te werk en accepteert zij geen kritiek. Partijleden die wel kritiek durven te uiten, worden uit de partij gezet.

"De moraal van de PvdA-top is: als je kritiek hebt, is dat wantrouwen", zo stelt Kuzu. "Maar moet ik in dit debat blindelings de minister volgen? Ik ben toch aangesteld om het kabinet te controleren?"

Volgens Kuzu en Öztürk zijn zij uit de partij gezet, omdat zij een nieuwe strategie doorkruisten die was ingezet door vicepremier Asscher. "We moesten onze mond houden", stelt Öztürk.

Vertrouwen

PvdA-fractiesecretaris Khadija Arib spreekt in een reactie de aantijgingen van de Turkse Kamerleden tegen.

"De kern van het probleem was dat Kuzu en Öztürk weigerden het vertrouwen in de opstelling van de fractie en minister Asscher over integratie uit te spreken. Of dat uitspreken mondeling of schriftelijk gebeurde, was niet relevant", aldus Arib.

"Fractieleider Samsom stelde nog voor dat hij het vertrouwen namens hen en de andere fractieleden zou uitspreken. Maar ook dat weigerden Kuzu en Öztürk. Daarmee was er geen basis meer voor verdere samenwerking."

Hoe groot is de Turkse steun voor oud PvdA'ers Kuzu en Öztürk?